Hyvling utföres

Rikt och planhyvlar alla typer av virke. Maxbredd 240 mm 

Timpris: 580 kr

Hyvlad ek samt råmaterial ek