Hyvling utföres

Rikt och planhyvlar alla typer av virke. Maxbredd 240 mm 

Hyvlad ek samt råmaterial ek


Nedhyvling av skärbrädor i trä. 

Godkänd för F-skatt